Cyfarwyddiadau

Cymerwch y gyffordd am Gaerwen oddi ar yr A55 a chymerwch y troiad i’r dde ar y gylchfan, gyrrwch drwy’r pentref a chymerwch y lôn i’r chwith am B4419 (wedi’i arwyddo Niwbwrch). Gyrrwch ymlaen am oddeutu 8 milltir nes y dewch i bentref Niwbwrch. Cymerwch y chwith cyntaf wrth yr ysgol nes y dewch i gyffordd ac yna ewch ymlaen am 1/3 milltir. Mae Llys Rhosyr wedi’i leoli ar y dde.View Larger Map

 
Hawlfraint © 2019 Open Source Matters. Cedwir Pob Hawl.
Mae Joomla! yn Feddalwed Rhad ac am Ddim wedi ei ryddhau o dan y Drwydded GNU/GPL.