Amcanion Ymddiriedolaeth
  • Adfer y côf am Llywelyn Fawr gyda phwyslais a’r hanes Tywysogion Gwynedd ar cyswllt cryf gyda Ynys Môn.
  • Arddangos peth o’r creiriau a ddarganfuwyd wrth gloddio safle Llys Rhosydd.
  • Cyflwyno ein hanes lleol a chenedlaethol yn broffesiynol drwy ddehonglias bywiog ac offer clywedol.
  • I gyd weithio gyda chymdeithasau tebyg ar gynlluniau gyda phwyslais ar ddatblygu cyfleoedd cyfnewid diwylliannol.
  • I ddathlu a chofio dyddiadau pwysig drwy ddigwyddiadau neilltuol.

 

Drawing
 
Hawlfraint © 2019 Open Source Matters. Cedwir Pob Hawl.
Mae Joomla! yn Feddalwed Rhad ac am Ddim wedi ei ryddhau o dan y Drwydded GNU/GPL.